Toenail avulsion healing process

Legea 218 din 2002 actualizata 2021

Scooter ignition coil

Legea 218 din 2002 actualizata 2021

• Art. 10 din Legea nr. 76/2002, prezentat mai jos: (1) - Angajatorii au obligația să comunice… Mai mult Legislatie legea 250/2013 , legea 76/2002 , legea privind sistemul asigurarilor pentru somaj actualizata , news , prima de incadrare absolventi: Legea nr. 18/1991, republicată în Mcnitcrul Oficial al Rcmâniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998 Acte modificatoare: Ordcnanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1998: Legea nr. 54/1998, abrcgată prin Legea nr. 247/2005 (#M12): Ordcnanţa Guvernului nr. 90/1998: Legea nr. 209/1998: Legea nr. 218/1998

*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2002. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pana la data de 20 august 2002, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 233 din 23 aprilie 2002; RECTIFICAREA nr. 233 din 23 aprilie 2002.

LEGEA Nr. 672/2002*) privind auditul public intern _____ *) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea 205 Din 2004 Actualizata 2017. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu completările aduse prin respectiva lege. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale. 912 din 7 octombrie 2004, la data de 15 februarie 2017 este realizată prin includerea modificărilor şi.